Rotterdam Airspace moet weer leven.

Activiteit op Rotterdam is zo goed als dood.

Wat daar de reden van is lijkt mij duidelijk. Maar wat het meeste opvalt is dat de nieuwe aanwas van IVAO zo snel mogelijk de AS3 status wil bereiken om dan heel snel, meest onbekwaam, op Schiphol te kunnen controleren. Met alle gevolgen van dien.

Rotterdam moet weer op de kaart voor de active piloten door de inzet van goede controllers met kennis van zaken en gedegen kwaliteit. Wij gaan een instructie programma starten om de beginnende controller te kunnen helpen en waar nodig bij te staan. Zie het maar als voorbereiding voor het, op de juiste manier, controleren op Rotterdam, en elders op de regionale velden, indien gewenst.

Meldt je aan om Rotterdam weer een druk veld te maken.

Bert Mulder

Rotterdam Airspace nieuw forum! *under construction

Rotterdam Airspace heeft een nieuw forum, het nieuwe forum is te vinden op RotterdamAirspaceForum Het oude forum zal nog even bestaan maar wordt t.z.t. verwijderd. Ga snel naar het nieuwe forum en meld je aan. (het forum is alleen toegankelijk voor leden van de Rotterdam Airspace Groep)

Privacybeleid

AVG (GDPR) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Rotterdam Airspace verwerkt persoonsgegevens van onze relaties en zal […]

In de wolken

Bekijk de verschillende soorten wolken onder het kopje Wolkensoorten.

  Online ATC:


  Activiteiten:

Elke Dinsdag 19:00 uur Lok. Tijd
FIR Online Evening

 

   Nieuwste leden:

Helaas mogen we dat zonder jullie toestemming vanwege de AVG-wet niet meer laten zien 🙁