Nieuw leven op Rotterdam Airspace website,

Door diverse omstandigheden is het erg rustig geweest op onze website, maar ook op het veld van Rotterdam Airport. We kunnen lang en breed praten over de diverse redenen, maar dat is hetzelfde als koeien eten geven terwijl ze al geslacht zijn.

Een nieuw begin dus.

Door het feit dat ik weer terug ben in de NL divisie wil ik graag de activiteiten op, zowel het veld als op de website, weer gaan uitbreiden en dat zal helaas niet in 1 dag gerealiseerd zijn, maar we gaan ons best doen.

Inmiddels heb ik een aantal fanatieke mensen ontmoet op Discord die zo'n beetje hetzelfde idee hebben als ik en waarvan ik overtuigd ben dat ook zij hun medewerking zullen verlenen aan de wederopbouw.

Kom dus vanaf heden weer de website bezoeken en probeer mee te werken aan een toename van de akties op EHRD, zowel als piloot als ATC.

De verdere medewerking van Casper en Willem zal ongetwijfeld doorgaan, maar is sterk afhankelijk van hun werkzaamheden in RL en hun opleidingen bij de Vliegclub Flevo.

Met vriendelijke groet,

Bert Mulder

6 Januari 2019 Fly-inn – Fly-out EHRD

Het wordt de eerste na lange tijd, een evenement op Rotterdam. 6 Januari 2019 van 18:00 tot 22:00 lokaletijd houden wij een Fyy-in / Fly-out Er mag worden gevlogen met VFR en IFR van of naar Rotterdam. Gedurende dit event is er volledige ATC aanwezig op Rotterdam Graag tot ziens

Privacybeleid

AVG (GDPR) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Rotterdam Airspace verwerkt persoonsgegevens van onze relaties en zal […]

Traffic neemt weer toe

Nadat er weer een paar weken regelmatig controllers op Rotterdam aanwezig zijn, zien we langzaam maar zeker de het verkeer weer toenemen. Ondanks dat er nog wel eens wat stille momenten op een dag voorkomen, neemt de belangstelling, vooral van voorgaande piloten, weer toe. Toch zien we ook regelmatig nieuwe piloten de revue passeren die […]

  Online ATC:


  Activiteiten:

Zondag 6 januari 2019 18:00-20:00lt
Nieuwjaar FLY-IN / FLY-OUT EHRD

 

Elke Vrijdag 20:00 uur Lok. Tijd
FIR Online Evening

 

   Nieuwste leden:

Helaas mogen we dat zonder jullie toestemming vanwege de AVG-wet niet meer laten zien 🙁