Nieuw leven op Rotterdam Airspace website,

Door diverse omstandigheden is het erg rustig geweest op onze website, maar ook op het veld van Rotterdam Airport. We kunnen lang en breed praten over de diverse redenen, maar dat is hetzelfde als koeien eten geven terwijl ze al geslacht zijn.

Een nieuw begin dus.

Door het feit dat ik weer terug ben in de NL divisie wil ik graag de activiteiten op, zowel het veld als op de website, weer gaan uitbreiden en dat zal helaas niet in 1 dag gerealiseerd zijn, maar we gaan ons best doen.

Inmiddels heb ik een aantal fanatieke mensen ontmoet op Discord die zo'n beetje hetzelfde idee hebben als ik en waarvan ik overtuigd ben dat ook zij hun medewerking zullen verlenen aan de wederopbouw.

Kom dus vanaf heden weer de website bezoeken en probeer mee te werken aan een toename van de akties op EHRD, zowel als piloot als ATC.

De verdere medewerking van Casper en Willem zal ongetwijfeld doorgaan, maar is sterk afhankelijk van hun werkzaamheden in RL en hun opleidingen bij de Vliegclub Flevo.

Met vriendelijke groet,

Bert Mulder

Privacybeleid

AVG (GDPR) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Rotterdam Airspace verwerkt persoonsgegevens van onze relaties en zal […]

Rotterdam Airspace nieuw forum!

Rotterdam Airspace heeft een nieuw forum, het nieuwe forum is te vinden op RotterdamAirspaceForum Het oude forum zal nog even bestaan maar wordt t.z.t. verwijderd. Ga snel naar het nieuwe forum en meld je aan. (het forum is alleen toegankelijk voor leden van de Rotterdam Airspace Groep)

In de wolken

Bekijk de verschillende soorten wolken onder het kopje Wolkensoorten.

  Online ATC:


  Activiteiten:

Elke Dinsdag 19:00 uur Lok. Tijd
FIR Online Evening

 

   Nieuwste leden:

Helaas mogen we dat zonder jullie toestemming vanwege de AVG-wet niet meer laten zien 🙁