6 Januari 2019 Fly-inn – Fly-out EHRD

Het wordt de eerste na lange tijd, een evenement op Rotterdam.

6 Januari 2019 van 18:00 tot 22:00 lokaletijd houden wij een Fyy-in / Fly-out

Er mag worden gevlogen met VFR en IFR van of naar Rotterdam.
Gedurende dit event is er volledige ATC aanwezig op Rotterdam

Graag tot ziens

Privacybeleid

AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Rotterdam Airspace verwerkt persoonsgegevens van onze relaties en zal met ingang van 23 mei voldoen aan de nieuwe wet.

Persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals je naam, IVAO-VID, VATSIM-ID, e-mailadres en Skypenaam. Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen verifiëren of jij voldoet aan onze algemene voorwaarden en je op de hoogte te houden van onze activiteiten, evenementen en andere aan Rotterdam Airspace gerelateerde informatie.

Duidelijke afspraken

Volgens de AVG is het nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Rotterdam Airspace heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de algemene voorwaarden.

Omdat we met elkaar al een overeenkomst hebben, met onderliggend de algemene voorwaarden, is dat een prima oplossing. Je vindt de wijzigingen in artikel 4 van deze voorwaarden.

Volledig transparant
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we je gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld.

Rotterdam Airspace is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor je uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we je graag te woord als je nog vragen hebt over ons privacy beleid.

Wat doen we met je NAW-gegevens?
– In de basis hebben we deze gegevens nodig om een overeenkomst met je te kunnen sluiten.
– Om een gepersonaliseerde e-mail te sturen gebruiken wij enkele onderdelen.
– Het kan zijn dat we in het incassotraject je gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.
– Voor de registratie of aanvraag van een product, denk aan een domeinnaam of SSL certificaat.

Wat doen we met je bankgegevens?
– Die hebben we niet nodig en zullen ook niet vragen 🙂

Wat doen we met je e-mailadres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het aanmeldingsproces.
– Deze gebruiken we om je toegang te geven tot onze systemen.
– We sturen je noodzakelijke serviceberichten (uitschrijven niet mogelijk)
– Deze gebruiken we voor het verzenden van verkoopgerichte e-mails (uitschrijven mogelijk)

Wat doen we met je IP-adres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het aanmeldingsproces.
– Het adres is voor ons zichtbaar zodra je systemen of formulieren bezoekt of gebruikt binnen het Roterdam Airspace platform, met als doel fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?
– Raadpleeg ons cookiebeleid.

Waar blijft je data?
– Alle data bewaren wij bij onze hosting provider.

Recht tot inzage
– Alle persoonsgegevens die we van je verwerken, mag je inzien en aanpassen.

Recht tot vergeten
– Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we je natuurlijk altijd weten waarom we je gegevens niet kunnen wissen.

Rotterdam Airspace behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Traffic neemt weer toe

Nadat er weer een paar weken regelmatig controllers op Rotterdam aanwezig zijn, zien we langzaam maar zeker de het verkeer weer toenemen. Ondanks dat er nog wel eens wat stille momenten op een dag voorkomen, neemt de belangstelling, vooral van voorgaande piloten, weer toe. Toch zien we ook regelmatig nieuwe piloten de revue passeren die daarna weer veelal van Rotterdam vertrekken of heen vliegen.

Om het veld nog wat meer aantrekkingskracht te geven zullen we binnen niet al te lange tijd een Airbridge organiseren, waarschijnlijk met Munchen. Een aantal weken daarna volgt een VFR In and Out flight, met natuurlijk volledige bezetting van het veld.

De website krijgt een kleine aanpassing, zeker wat de instructie handleidingen betreft voor Delivery, Tower en Approach, met daarbij de meeste aandacht aan de R/T, maar ook wat meer adviezen in “Hoe te handelen bij het controleren”. Hou de website dus in de gaten.

Mocht je vragen of suggesties hebben om in de website bij te voegen, laat het ons dan even weten.

Tot slot de belangrijkste mededeling:

Uiteraard willen wij Rotterdam Airport elke dag zo lang mogelijk in de lucht houden. Naast een aantal vaste controllers, zou het zeer gewaardeerd worden als meerdere leden van ons de posten gaan bezetten. Ik doe daarom een beroep op jullie om zo nu en dan even wat controller werk te verrichten. Laat van je horen en vooral, laat je zien op de Rotterdamse Posten.

Bert Mulder
CEO

 

Rotterdam Airspace nieuw forum!

Rotterdam Airspace heeft een nieuw forum, het nieuwe forum is te vinden op RotterdamAirspaceForum
Het oude forum zal nog even bestaan maar wordt t.z.t. verwijderd. Ga snel naar het nieuwe forum en meld je aan.
(het forum is alleen toegankelijk voor leden van de Rotterdam Airspace Groep)